Rod Berchtoldů

Jméno Berchtold dostal Kunicko-Vidovický zámek proto, že jako jediná dochovaná a dnes používaná věc byl krásný erb BERCHTOLDŮ. Druhý důvod je, že řada příslušníků tohoto rodu byli vzdělaní lidé s citem pro utrpení jiných se snahou jim pomoci. V roce 2007 se mi podařilo v Čechách vypátrat příslušníka toto rodu Karla Berchtolda od Příbrami, který je vzdáleným praprasynovcem bývalého majitele hraběte Otokora Berchtolda zavražděného v roce 1918 na panství jeho otce Neznašově, když se vracel z honu.

 

„Co řekli o hraběti“

Dopis z Kladrub nad Vltavou, 19. února 1960

Vážený pane architekte,

potvrzuji příjem čt. dopisu Vašeho za dne 14.t.m. a mile rád se pokusím podati Vám žádanou zprávu, ale obávám se, že pro Váš účel bude velmi nedostatečná a kusá a že Vám nebudu moci sděliti nic, co byste již nevěděl.

Otakar Hrabě Berchtold narodil se, myslím v roce 1874. Jeho otcem byl Prosper hrabě Berchtold a matka byla rozená hraběnka Bulgarini. Říkaval, že jeho rodiče žili odloučeně, matka s jeho sestrou a mladším bratrem Karlem ve Vídni a jeho otec s ním od jeho dětství v Neznašově /u Týna nad Vltavou/. Byl vychován česky a pokud vím navštěvoval jen české školy a Neznašov opouštěl jen zřídka. Po smrti svého otce, někdy v r. 1897/8 se stal  vlastníkem velkostatku Neznašova. Měl tehdy před svatbou se slečnou Kateřinou Sušerouvou z Týna n. Vltavou s čímž jeho matka nesouhlasila a aby sňatek znemožnila, vymohla uvalení kurately na něj. Proti tomu opatření se hrabě Berchtold vzepřel a spor, který pak zahájil, vyhrál. Načež kuratera byla zrušena, on se ujal svého dědictví a se sl. Sušerovou se oženil. Žil pak i nadále většinou v Neznašově, na veřejnosti nevystupoval a stýkal se jen s hrstkou svých přátel a dobrých známých. Jeho láskou byl les a jeho vášní lov. Bylo to právě při návratu z večerního čekání na srnce. Když dne 8. května 1918 večer řídě kočár byl ze zálohy zákeřně střelen sekaným olovem, kterémužto zranění druhého dne dopoledne podlehl ve stáří 44 let aniž už nenabyl vědomí.

Tentýž den odpoledne byl pro podezření z vraždy zatčen jeho v dubnu do služeb přijatý hajný Tomáš Šebesta, když ho jeden z policejních psů četnické stanice ze Čtyř dvorů u Českých Budějovic, kteří byli nasazeni na stopu na místě odkud padla rána, atakoval. Českobudějovickou porotou byl ale pro nedostatek důkazů osvobozen a žil pak v Sušici, kde se podle zprávy uveřejněné v Národní politice ze dne 19. února 1939 svému příteli Sedleckému k této vraždě přiznal. Sedlecký to však úřadům oznámil až po jeho smrti.

V roce 1919 přešel velkostatek Neznašovský dědictvím do vlastnictví jediné dcery hraběte Otakara, která se provdala za JUDr. Emila Schöblinga z Prahy. Z toho manželství se narodila dcera Helena. Život hraběte Otakara byl v době, kdy jsem jej důvěrně poznal dosti prostý, byl bez komplikací klidný v mezích rodinného života.                                                    Poroučí se Dr. Kabeš

Poznámka autora:

V témže roce 1918 bylo také zrušno používání šlechtických titulů a v dnešní době je znám jediný vzdálený žijící příbuzný Karel Berchtold.

Spojení hraběcího rodu Berchtoldů se zámkem Kunice-Vidovice začalo dne 31. 12. 1910 kdy zámek koupil příslušníku významného šlechtického rodu Otakar Berchtold a jeho žena Katuše roz.Sušerová. Ti zde provedli pouze menší stavební úpravy a na jižní průčelí připevnili erb rodu Berchtoldů. Tento rod vlastnil zámek až do poloviny dvacátého století kdy byl zestátněn. Berchtoldové byli dříve úzce spjati na Moravě s Buchlovem, Uherčicemi a v Čechách s Neznašovem a Vidovicemi.

Co jméno Berchtold znamená ?

Význam jména Berchtold

 

 

Více informací o rodu Berchtold

Berchtoldové z Uherčic

 

 

Významné osobnosti z rodu Berchtold

Dvě osobnosti z rodu BERCHTOLDŮ a jeden politik

 

 

Co jedli Berchtoldové na Vánoce ?

Štědrovečerní hostina Berchtoldů

 

Generální partneři

Alkom security, a.s. Falko security house car Alkom MDC - PCO, Multifunkční dohledové centrum

Partneři

zlaty-amos logo 2014,2015      Ladův kraj   Obec KuniceRozvoj Kunic a okolíVelké PopoviceMnichovieMAS Říčansko

anglicka_skolka logo activity 24      Středočeský kraj  logo zapraží wwwlogo penion marie web

 

 

logo_WELLNESS-8logo-new nadační fond ztracené děti

 

 

Četník Michal Dlouhý | Český tenisový svaz | Domov Sue Ryder Praha | Kids in Prague | Mateřské centrum Lodička | Odborné učiliště Kunice | Olivova nadace | Olivovna – Olivova dětská léčebna o.p.s. |Pohádková kovárna | Pohádková země V. Klimtové | TJ Kunice | Šibeniční vrch |  Webtržiště – virtuální řemeslné tržiště

© Zámek Berchtold 2010

TOPlist